Prenumeratos taisyklės

Labas!

Džiaugiamės, kad nori prisijungti prie „Veiklių Moterų Klubo“. Prieš pradedant savęs pažinimo ir augimo kelionę, norime tau pristatyti klubo taisykles ir supažindinti su bendrosiomis klubo narystės nuostatomis. Mums jos padeda apsibrėžti prenumeratos ribas, o tau tikime padės geriau suprasti, kaip mes veikiame.

Į ką atkreipti dėmesį?

  • Tavo klubo narystės prenumerata atsinaujina kiekvieną mėnesį, bet tai priklauso ne nuo metų mėnesio, bet nuo tos dienos, kada prisijungei prie klubo. Prisijungimo laikas ir data skaičiuojami nuo tada, kai įvedi savo mokėjimo kortelės duomenis ir pabaigi registraciją. (3.6 punktas)
  • Bandomasis laikotarpis šiuo metu yra 1 (viena) diena arba 24 valandos ir jis yra įskaičiuotas į mėnesio narystę. Jam pasibaigus nuskaičiuosime narystės mokestį nuo registracijos metu pateiktos mokėjimo kortelės (3.7 punktas).
  • Minimali prenumeratos trukmė – 1 mėnesis. Narystės mokestis nėra grąžinimas, o narystę visuomet turi galimybę nutraukti bet kuriuo metu iki einamojo narystės mėnesio pabaigos (3.6 punktas). 
  • Narystė skirta tau ir tik tau, tad prašome nesidalinti prisijungimais ir turiniu su kitais. Jeigu suprasime, kad turiniu daliniesi su kitais klubui nepriklausančiais asmenimis, be perspėjimo turėsime panaikinti narystę ir negrąžinsime pinigų (4.1-5 punktai).
  • Jeigu keisime narystės kainas, apie tave tave informuosime iš anksto (3.11 punktas). 
Šių mokymų tikslas - tobulinti bei ugdyti profesines žinias tam kad būtų pagerinta esamo arba būsimo darbo kokybė. Mokymai laikomi užbaigtais tik atlikus visas užduotis.

Tikimės, kad pagrindiniai prenumeratos aspektai tapo aiškūs, o štai čia jau su teisininkais sudėliojome visas prenumeratos taisykles iki paskutinių detalių.

Kviečiame susipažinti - prisijungdama prie klubo turi sutikti su šiomis taisyklėmis. Na, o jeigu dar yra neaiškumų ar kyla klausimų, lauksim tavo laiško el. paštu info@kadaraidarykgerai.lt.  

Taisyklės

„Veiklių moterų klubo“ PLATFORMOS PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS
Paskutinė atnaujinimo data: 2024.01.26

TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Klubas – Moterų klubas, MB, kodas 306654515, buveinės adresas: T. Ševčenkos g. 19-212, LT-03111, Vilnius.

1.2. Platforma – įskiepis internetinėje svetainėje www.kadaraidarykgerai.lt, suteikiantis galimybę prenumeruoti ir pasiekti išskirtinį Klubo turinį.

1.3. Prenumeratorius – Fizinis ar juridinis asmuo, įsigyjantis platformos prenumeratą.

1.4. Prenumerata (taip pat Narystė) – Klubo sukurtoje platformoje įsigyta teisė naudotis nurodytu ir aprašytu turinio paketu.

1.5. Turinys – tai tiesioginiai ir netiesioginiai vaizdo įrašai, rašytinis, audio bei vizualus turinys, kurį į platformą talpina klubo administratoriai.

1.6. Planas – tam tikras platformoje esančio turinio rinkinys, kuris yra parduodamas prenumeratoriui už mėnesinį mokestį.

1.7. Svetainėwww.kadaraidarykgerai.lt puslapis internete, skirtas profesinio mokymo, kvalifikacijos kėlimo bei asmeninio tobulėjimo kursams ir seminarams įsigyti.

BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Moterų klubas, MB, kodas 306654515, buveinės adresas: T. Ševčenkos g. 19-212, LT-03111, Vilnius (toliau tekste – klubas), siekdamas suteikti išsamią informaciją apie „Ką darai, daryk gerai“ (www.kadaraidarykgerai.lt) svetainės „Veiklių Moterų Klubo“ platformos (toliau tekste – platforma) įsigijimo, naudojimo, elgesio ir kitas susijusias tvarkas bei sąlygas, parengė šias „Veiklių moterų klubo“ platformos pirkimo – pardavimo taisykles (toliau tekste – taisyklės).

2.2. Šios taisyklės yra sudedamoji dalis klubo bendrųjų pirkimo – pardavimo taisyklių, kurios yra patvirtintos klubo direktoriaus įsakymu ir turi tokią pačią galią, kaip ir klubo bendrosios pirkimo – pardavimo taisyklės.

2.3. Pirkėjas prieš pirkdamas prenumeratą privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis. Įsigijus prenumeratą yra traktuojama, kad pirkėjas susipažino ir sutiko su šiomis taisyklėmis.

2.4. Klubas pasilieka teisę bet kada atnaujinti ir/ar pakeisti šias taisykles ir apie pasikeitimus pranešti esamiems prenumeratoriams.

PLATFORMOS NAUDOJIMOSI INFORMACIJA

3.1. Platforma – tai papildomai apmokestinamas svetainės produktas, kuris suteikia teisę prenumeratoriams skaityti ir žiūrėti platformoje pateikiamą teminį turinį ir dalyvauti pramoginėse bei edukacinėse veiklose. Platformos prenumeratų planai, suteikiamų paslaugų aprašymas ir kainos pateikiamos puslapyje www.kadaraidarykgerai.lt

3.2. Užsiprenumeruoti turinį galima tinklapyje www.kadaraidarykgerai.lt, užpildant registracijos formą ir pateikiant visus prašomus duomenis. Kurdamas paskyrą prenumeratorius patvirtina, jog jo suvesti duomenys yra teisingi bei yra atsakingas už savo duomenų savalaikį atnaujinimą.

3.3. Šių taisyklių vykdymo tikslais klubas renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko informaciją apie prenumeratorius, kaip numatyta klubo privatumo politikoje, kuri prieinama internetiniame tinklapyje https://www.kadaraidarykgerai.lt/pages/privatumo-politika.  Užsiprenumeravus turinį, laikoma, kad prenumeratorius susipažino su klubo privatumo politika.

3.4. Prenumeratoriais gali tapti asmenys ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Apie sėkmingą prenumeratos užsakymą ir pasirinkto plano patvirtinimą prenumeratoriai po registracijos ir pasirinkto plano apmokėjimo informuojami, atsiunčiant patvirtinimą į nurodytą elektroninį paštą.

3.5. Platformos prenumerata yra skirta naudotis tik vienam prenumeratoriui ir yra susieta su įvestu el. pašto adresu. Prenumeratorius gali prisijungti prie paskyros vienu metu naudojant 2 (du) išmaniuosius įrenginius. Prenumeratorius pasižada nesidalinti savo prisijungimo duomenimis su kitais asmenimis.

3.6. Prenumerata gali būti užsakoma ne trumpesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui. Prenumeratoriui atsisakius prenumeratos anksčiau laiko, klubas negrąžina sumokėto plano mokesčio. Prenumeratos pradžia skaičuojama nuo registracijos pradžios datos mėnesio intervalais ir nepriklauso nuo metų mėnesių.

PAVYZDYS: Užsiregistravus Kovo 28 dieną, kitas mokėjimas bus Balandžio 28 dieną, o nutraukus narystę Kovo 30 dieną, ji galios iki Balandžio 28 dienos ir nesibaigs Kovo 31 d.

3.7. Klubas naujiems prenumeratoriams, kurie dar nėra ir/ar nebuvo prisijungę prie platformos, gali pasiūlyti nemokamą platformos išbandymą nustatytam laikotarpiui (1 dienai (24 valandoms), jeigu nesutarta kitaip), pasirinkus tokią galimybę registruojantis (toliau – bandomasis laikotarpis). Likus 4 valandoms iki bandomojo laikotarpio pabaigos, prenumeratorius apie tai informuojamas el. paštu. Bandomasis laikotarpis baigiasi po nustatyto laikotarpio, skaičiuojant nuo laiko (valandomis ir minutėmis), kada buvo užpildyta registracijos forma platformoje.

3.7.1. Pasibaigus bandomajam laikotarpiui, jeigu prenumeratorius nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, siekiant atšaukti platformos narystę (pagal 3.14 punktą “Nutraukti narystę” ), prenumeratoriaus narystė automatiškai pratęsiama ir tampa mokama. Prenumeratorius įsipareigoja mokėti mėnesinius plano mokesčius.  Narystės pradžios laikotarpiu laikoma data, kai buvo užpildyta registracijos forma platformoje, o ne kai pasibaigė bandomasis laikotarpis. Prenumeratoriui nėra grąžinamas sumokėtas plano mokestis, jeigu prenumeratorius atšaukė prenumeratą jau pasibaigus bandomajam laikotarpiui. Tokiu atveju prenumeratorius turi nutraukti prenumeratą, laikantis bendros nutraukimo tvarkos nurodytos 3.14 punkte.

3.8. Prenumeratorius apie sėkmingą narystės apmokėjimą yra informuojamas el. paštu, pateikiant pirkimą patvirtinantį dokumentą. Prenumeratoriui pageidaujant gauti sąskaitą faktūrą, ją galima užsisakyti kreipiantis el. paštu: info@kadaraidarykgerai.lt, bet ne vėliau nei 3 (trys) mėnesiai nuo narystės įsigyjimo.

3.9. Prenumeratos planų kainos skelbiamos elektroninėje svetainėje www.kadaraidarykgerai.lt. Prenumeratos kaina nustatoma pagal pirkimo metu galiojančius klubo prenumeratų planų įkainius.

3.10. Klubas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti prenumeratų planų kainas ir/ar modifikuoti planų turinį, rubrikas bei edukacinį turinį. Visi atnaujinimai įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje svetainėje momento ir yra taikomi visiems naujiems prenumeratoriams ir/ar prenumeratoriams po pertraukos atnaujinusiems savo paskyras.

3.11. Prenumeratoriams, kurie atliktų pasikeitimų metu turėjo aktyvią prenumeratą, apie plano kainų ir/ar plano turinio pasikeitimus bus informuojami ne vėliau, kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki sekančios narystės apmokėjimo dienos, suteikiant galimybę prenumeratoriui nuspręsti, dėl tolesnio naudojimosi prenumerata. Prenumeratorius pateiktame informaciniame el. laiške/-uose turės galimybę atsisakyti prenumeratos arba ją pratęsti pagal atnaujintas sąlygas. Jeigu prenumeratorius neatliks jokio aktyvaus pasirinkimo, tokiu atveju narystė bus automatiškai pratęsiama.

3.12. Prenumeratorius gali pasirinkti skirtingus prenumeratos apmokėjimo būdus.

3.12.1. Standartiškai prenumerata yra tęstinė ir atnaujinama automatiškai, nuskaitant mėnesinį plano mokestį kiekvieno mėnesio tą pačią dieną, kurią buvo nuskaitytas pirmas mokėjimas iš registracijos metu įvestos kreditinės ar debetinės kortelės. Prenumeratorius, pageidaujantis nutraukti prenumeratą, iki sekančios mokėjimo dienos privalo imtis aktyvių veiksmų ir savo paskyroje nutraukti prenumeratą. Prenumeratos nutraukimo atveju, prenumeratoriaus sumokėta plano kaina nėra grąžinama ir/ar kompensuojama. 

3.12.2. Vienkartinis narystės mokestis, gali būti taikomas metinei arba pusės metų narystei (toliau ilgalaikė prenumerata). Sumokėjus vienkartinį ilgalaikės prenumeratos mokestį, prieiga suteikiama pasirinktam laikui nuo registracijos dienos ir nutraukiama pasibaigus laikotarpiui. Vienkartinės prenumeratos nutraukimo atveju prenumeratoriaus sumokėta plano kaina nėra grąžinama ir/ar kompensuojama. Vis dėlto, prenumeratoriui pageidaujant metinę narystę galima perduoti kitam asmeniui. Metinė prenumerata gali būti perkeliama vieną kartą. Kitos narystės nėra perduodamos.

3.13. Jeigu automatiniu būdu iš prenumeratoriaus kortelės nustatytą dieną nenuskaitomas mėnesinis plano mokestis (nepakanka lėšų, negalioja kortelė ir pan.), prenumeratoriui bus išsiųstas el. laiškas su pranešimu apie nepavykųsi mokėjimą. Kitas bandymas įvyks po 24 val, o prenumeratorius bus informuotas el. paštu. Po 3 (trijų) dienų sistema bandys nuskaityti sumą dar 1 (vieną) paskutinį kartą. Pavykus mokėjimui narystė prasitęs, o po nesėkmingo bandymo prenumerata bus nutraukta. Tokiu atveju prenumeratorius gali atnaujinti prenumeratą prisijungęs prie savo paskyros ir iš naujo pateikęs mokėjimui atlikti reikalingus duomenis ir/ar ištaisęs kitus trūkumus, dėl kurių prenumerata buvo nutraukta. Pakartotinai prisiregistravus po pertraukos prenumeratos kaina bus nuskaityta iš karto.

3.13.1. Jeigu nutraukta prenumerata buvo ilgalaikė prenumerata (metinė ar pusės metų) prenumeratorius lieka skolingas nesumokėtą narystės mokesčio dalį. Nepavykus susitarimui pagal 3.12.3 punktą arba prenumeratoriui atsisakius padengti įsiskolinimą, klubas pasilieka teisę išieškoti ją ikiteismine tvarka, perduodant kliento asmens duomenis skolų išieškojimo bendrovėms, arba teismine tvarka.

3.14. Prenumeratorius gali nutraukti prenumeratą bet kuriuo metu, prisijungęs prie savo paskyros: skiltyje „Klubo paskyra“ paspaudus  „Mano paskyra“ – “Peržiūrėti arba nutraukti narystę” – „Nutraukti narystę“. Prenumeratos nutraukimas įsigalioja pasibaigus laikotarpiui, už kurį jau sumokėtas prenumeratos mokestis, tai yra mėnesis nuo tos mėnesio dienos, kai buvo užpildyta registracijos forma platformoje ir užbaigta registracija. Iki tol, kol pasibaigs prenumeratos mėnesis, prenumeratorius ir toliau galės matyti visą turinį. Praėjus kalendoriniam mėnesiui po paskutinio mokėjimo, naujas mokėjimas nebus nuskaitytas, prenumerata neprasitęs ir prenumeratorius nebematys platformos turinio.

PAVYZDYS: Prenumeratorius tapo klubo nariu vasario 6 dieną. Pasirinkęs bandomąjį laikotarpį jis liko klube. Vasario 7 dieną jam buvo nuskaitytas nustatytos kainos klubo prenumeratos mokestis. Prenumeratorius prabuvo klube 3 mėnesius (mokėjimai įvyko kovo 6 d., balandžio 6 d. ir gegužės 6 d.) ir nusprendė gegužės 9 d. atšaukti narystę. Kadangi jam gegužės 6 d. jau buvo nuskaitytas mokestis už narystę mėnesiui į priekį, atšaukus narystę jam pinigai nebus grąžinami ir jis vis dar galės naudotis prenumerata klube iki birželio 9 d., kai jo narystė bus panaikinta.

3.15. Prenumeratorius gali bet kuriuo metu pradėti naudotis aukštesniu arba žemesniu planu. Prisijungęs prie paskyros prenumeratorius turi paspausti ant skilties „Klubo paskyra“, tuomet „Mano paskyra“ ir pasirinkti „Noriu pasikeisti planą“. Pasirinkus dominantį  planą, prenumeratorius gali atlikti tolimesnius plano įsigijimo veiksmus. Kitas planas yra aktyvuojamas iš karto ir prenumeratoriui paskaičiuojamas kito plano mokėjimas atskaičius nuolaidą, lygią nepanaudotam, bet jau apmokėtam seno plano laikui. Mokėjimas nuskaitomas tą pačią dieną nuo prenumeratoriaus mokėjimo kortelės. Atlikti aktyvūs plano pakeitimo veiksmai automatiškai pakeičia ateities mėnesinių mokėjimų sumą, atsižvelgiant į pasirinkto plano kainą. Mėnesiniai mokėjimai ir toliau yra nuskaitomi kiekvieno kalendorinio mėnesio tą pačią dieną, kurią buvo nuskaitytas pirmasis mokėjimas.

3.16. Prenumeratoriui pasirinkus pigesnį planą, brangesnio plano turinys yra užrakinamas ir prenumeratoriui rodomas tik pasirinkto pigesnio plano turinys. Kompensacijos už neišnaudotą brangesnį planą nėra suteikiamos. Atlikti aktyvūs plano pakeitimo veiksmai automatiškai pakeičia mėnesinių mokėjimų sumą, atsižvelgiant į pasirinkto plano kainą. Mėnesiniai mokėjimai toliau yra nuskaitomi kiekvieno kalendorinio mėnesio tą pačią dieną, kurią buvo pakeistas planas iš brangesnio į pigesnį.

PLATFORMOS TURINYS

4.1. Platformoje yra griežtai draudžiama skelbti informaciją, kuri kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, platina, propaguoja ar reklamuoja smurtą, pornografiją, seksualines paslaugas, narkotines ar psichotropines medžiagas bei kitą teisės aktams prieštaraujančią informaciją, įskaitant ir informaciją, kuri šmeižia, įžeidžia žmogų, žemina jo garbę ir orumą, įžeidžia ar kenkia kito žmogaus atžvilgiu, pažeidžia bet kurio prenumeratoriaus ar asmens teisę į privatumą.

4.2. Platformoje visi prenumeratoriai privalo laikytis gerų etikos ir moralės principų bendraudami su kitais prenumeratoriais ir atlikdami platformoje viešus pasisakymus. Platformoje draudžiama vartoti necenzūrinius išsireiškimus, įžeidimus, garbę ir orumą žeminančius pasisakymus.

4.3. Platformoje draudžiama talpinti brukalus, šlamštlaiškius, reklamines žinutes ir autorinėmis teisėmis bei prekių ženklų įstatymais apsaugotą turinį.

4.4. Visas platformoje esantis turinys priklauso klubui ir jokios klubo skelbiamos turinio intelektinės nuosavybės teisės nėra perduodamos prenumeratoriams, todėl atitinkamai prenumeratoriams yra draudžiama kopijuoti, platinti ir/ar kitaip viešinti platformos turinį.

4.5. Klubas turi teisę nustatęs, kad prenumeratorius pažeidžia šias taisykles, sustabdyti prenumeratoriaus paskyrą ir/ar visam laikui paskyrą ištrinti. Tokiu atveju sumokėtas prenumeratos mokestis negrąžinamas ir klubas neturi atlyginti prenumeratoriui jokių patirtų nuostolių. Jeigu nurodytų taisyklių punktų pažeidimais prenumeratorius sukėlė klubui papildomą žalą, klubas turi teisę reikalauti, kad prenumeratorius šią žalą atlygintų.

4.6. Prenumeratoriai, pastebėję techninius nesklandumus ir/ar pageidaujantys pateikti prašymus ar skundus dėl platformoje teikiamų paslaugų, privalo kreiptis į klubo administratorių el. paštu info@kadaraidarykgerai.lt.